Mestarikurssi 2020

Osaavaa ohjausta motivoituneille kirjoittajille

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kannatusyhdistyksen järjestämä, kaikille avoin, maksullinen mestarikurssi tarjoaa kirjoittajalle erinomaisen tilaisuuden saada palautetta ja opastusta kirjallisuusalan huippuammattilaisilta. Kurssin aluksi osallistujat saavat käsikirjoituksestaan huolella laadittua palautetta kustannustoimittajalta. Tämän jälkeen käsikirjoituksia työstetään vuorovaikutuksessa kirjailijatutorien kanssa kohti henkilökohtaista tavoitetta.

Tukea kirjoitustyöhön tarjoavat myös sanataideopettajien ohjaamat vertaisryhmätapaamiset. Kirjoittajaidentiteettiä vahvistavat vertaisryhmätapaamiset innostavat ja antavat kirjoitusprosessille rytmin.

Suosittu mestarikurssi järjestetään nyt jo kymmenettä kertaa. Kurssille haetaan lupaavia proosakäsikirjoituksia (romaani-, novelli- tai lyhytproosakäsikirjoituksia).

Opetus

Mestarikurssilla työskennellään neljän hengen pienryhmissä. Kullakin ryhmällä on oma kustannustoimittajansa sekä kirjailijatutorinsa. Kokeneet kustannustoimittajat Salla Pulli (Otava), Samuli Knuuti (Wsoy) ja Maarit Halmesarka (TEOS) antavat perehtynyttä palautetta käsikirjoituksista. Lisäksi ohjelmaan sisältyy kaksi kustannustoimittajan luentoa, jotka tarjoavat neuvoja julkaisua tavoitteleville ja perehdyttävät kustannusprosessin vaiheisiin.

Kirjailijatutoreina toimivat luovan kirjoittamisen opettajina ansioituneet ja kirjailijoina palkitut Kari LevolaJohanna Venho ja Harri István Mäki. Tutorit antavat palautetta sekä neuvovat ja kannustavat kirjoittajia kohti tavoitteitaan.

Ensimmäisellä vertaisryhmätapaamisella palautekeskusteluun virikkeitä tarjoavat sanataideohjaaja, kirjoittamisen tutkija Emilia Karjula ja mestarikurssin koordinaattori, sanataideopettaja Aleksi Yli-Jama. Toisella vertaisryhmätapaamisella kirjoittajia opastaa kirjailija Iida Rauma.

Missä ja koska?

Kurssitapaamiset (5 kertaa) järjestetään Turun yliopiston tiloissa. Kurssi koostuu viidestä kontaktiopetuspäivästä sisältäen kustannustoimittajien päivän, kaksi tutortapaamista ja kaksi ohjattua vertaisryhmätapaamista. Keskeistä on myös tapaamisten välissä tehtävä kirjoitustyö.

Kurssi alkaa 21.3.2020 ja päättyy 19.9.2020.

Kenelle?

Mestarikurssille haetaan proosakäsikirjoituksella (romaani-, novelli- tai lyhytproosakäsikirjoitus). Tärkeää on kirjoittajan oma motivaatio, halu saada tekstistään rakentavaa kritiikkiä. Hakijalta toivotaan vakaata aikomusta työstää täysmittainen käsikirjoitus valmiiksi. Kirjoittajan on oltava avoin uusille ja kriittisille näkökulmille sekä vaativille lukijoille. Keskeistä on myös osallistujan motivaatio sitoutua oman pienryhmänsä työskentelyyn antamalla palautetta muiden käsikirjoituksista. Mestarikurssi ei ole oikotie kustannussopimukseen, vaan upea mahdollisuus päästä työstämään käsikirjoitusta kohti maalia kaunokirjallisuuden ammattilaisten luotsaamana.

Kurssin kulku* 

Kurssi alkaa lauantaina 21. maaliskuuta 2020 kustannustoimittajien päivällä. Noin 7 tunnin pituisen päivän kuluessa kuullaan kaksi luentoa kustannustoiminnasta ja saadaan kustannustoimittajilta palautetta käsikirjoituksista. Kirjoittajat jaetaan neljän hengen pienryhmiin. Kullakin pienryhmällä on oma kustannustoimittajansa. Pienryhmissä kustannustoimittajat antavat palautetta kirjoittajien käsikirjoituksista (n. 1 h/käsikirjoitus).

Ensimmäisen kurssitapaamisen jälkeen kirjoittajat alkavat työstää käsikirjoituksiaan saamiensa neuvojen ja näkökulmien pohjalta.

Seuraavaksi kurssilaiset tapaavat vertaisryhmätapaamisen merkeissä, samoissa neljän hengen pienryhmissä lauantaina 25. huhtikuuta 2020, jolloin he saavat toisiltaan vertaistukea ja palautetta. Mukana keskustelua ohjaamassa ja työpajaa vetämässä ovat sanataideohjaajat Emilia Karjula ja Aleksi Yli-Jama. 

Itsenäinen kirjoittaminen jatkuu.

Toukokuun lopussa työstetyt versiot käsikirjoituksista lähetetään kirjailijatutoreille, joista kullakin on ohjattavanaan niin ikään oma neljän hengen pienryhmä.

Omat kirjailijatutorinsa kirjoittajat tapaavat ensi kertaa lauantaina 13. kesäkuuta 2020. Kirjailijatutorit antavat neuvoja, palautetta ja tukea pienryhmänsä jäsenille.

Kirjoittajat jatkavat kirjoittamista seuraavaan vertaisryhmätapaamiseen saakka, joka on lauantaina 8. elokuuta 2020, jolloin kirjailija Iida Rauma on ohjaamassa kurssilaisten keskinäistä palautteenantoa ja vetämässä työpajaa.

Tämän jälkeen kurssilaisilla on vielä runsas kuukausi aikaa työstää käsikirjoituksiaan ennen, kuin käsikirjoitukset palautetaan kirjailijatutorien luettavaksi elokuun lopussa.

Viimeinen kirjailijatutortapaaminen on lauantaina 19. syyskuuta 2020.

Kurssin päätyttyä kurssilaiset voivat lähettää käsikirjoituksensa jo tutuksi tulleille kustannustoimittajille.

*Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Haku käynnissä nyt!

Kurssille haetaan lähettämällä käsikirjoitus tai sen osa viimeistään pe 14.2.2020 mennessä osoitteeseen sanataidetta@gmail.com. Käsikirjoitus lähetetään Times New Roman -kirjasimella kirjoitettuna (fonttikoko 12) ja rivivälillä 1,5. Omien yhteystietojen (puhelinnumero, kotiosoite, sähköposti) lisäksi mukaan liitetään lyhyt, mutta tärkeä motivaatiokirje (n. 1 liuska), jossa kirjoittaja kertoo itsestään, tavoitteistaan kurssin suhteen ja käsikirjoituksestaan. Valinnat suorittaa kurssin koordinaattori ja Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kannatusyhdistyksen työryhmä.

Huom! Hakemuksen yhteydessä lähettämäsi käsikirjoitusversio on sama versio, jonka kustannustoimittajasi lukee, mikäli tulet valituksi kurssille. Lähetä siis hakemuksena käsikirjoitus, josta toivot palautetta kurssin ensimmäisellä tapaamisella.

Kurssin hinta on 1250 euroa/osallistuja.

Kurssimaksu 1250 € suoritetaan, kun hakija on hyväksytty kurssille ja kurssin toteutuminen on varmistunut (pienryhmiin on valikoitunut riittävä määrä kirjoittajia). Kurssille valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun loppuun mennessä. Hyväksytyt kurssipaikat on vahvistettava vastaanotetuiksi 5.3.2020 klo 16.00 mennessä. Vahvistamatta jääneet paikat luovutetaan varasijoilla oleville hakijoille.

Voit kysyä lisätietoja sähköpostilla.

Kirjoitusintoa toivoen,

Aleksi Yli-Jama
Mestarikurssin koordinaattori

sanataidetta@gmail.com (hakemukset)
aljyli@utu.fi (lisätietoa)