Luova kirjoittaminen

Turun yliopiston luova kirjoittaminen on Suomessa ainutlaatuinen kirjoittamisen sivuainekokonaisuus.

Vuonna 2001 aloittaneessa opintokokonaisuudessa opiskellaan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot. Opinnot koostuvat draaman, lyriikan, proosan ja tietokirjoittamisen kursseista sekä kirjoittamisen erityisaloista.

Oppiaineeseen valitaan vuosittain noin 16 opiskelijaa johdantokurssin perusteella.

Luovaa kirjoittamista opiskelleet toimivat esimerkiksi kirjailijoina, toimittajina, kriitikoina, kustannustoimittajina, luovan kirjoittamisen ohjaajina, opettajina sekä erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestäjinä.

Luovan kirjoittamisen opettajina toimii ansioituneita kirjailijoita ja tutkijoita, jotka antavat laadukasta opetusta kukin omalla erityisalallaan.

Voit tutustua oppiaineeseen ja opintojen sisältöön Turun yliopiston verkkosivuilla. Luova kirjoittaminen kuuluu Humanistiseen tiedekuntaan ja siitä vastaa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Oppiaineen vakituinen yliopisto-opettaja on kirjailija Niina Repo

Entisten oppilaiden haastatteluita

Luovan kirjoittamisen opinnoista oli monipuolista hyötyä Iida Raumalle

Jenni Linturi ponnisti luovan kirjoittamisen opinnoista Finlandia-ehdokkaaksi