Mestarikurssi 2022

Osaavaa ohjausta motivoituneille kirjoittajille – Mestarikurssin suosittu konsepti nyt verkkokurssina

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kannatusyhdistyksen järjestämä, kaikille avoin, maksullinen mestarikurssi tarjoaa kirjoittajalle erinomaisen tilaisuuden saada palautetta ja opastusta kirjallisuusalan huippuammattilaisilta. Käsikirjoituksia työstetään vuorovaikutuksessa kirjailijatutorien kanssa kohti henkilökohtaista tavoitetta. Kurssin lopuksi osallistujat saavat käsikirjoituksestaan huolella laadittua palautetta kustannustoimittajalta.

Tukea kirjoitustyöhön tarjoavat myös sanataideopettajien ohjaamat vertaisryhmätapaamiset. Kirjoittajaidentiteettiä vahvistavat vertaisryhmätapaamiset innostavat ja antavat kirjoitusprosessille rytmin.

Suosittu mestarikurssi järjestetään nyt jo 12. kerran. Kurssille haetaan lupaavia proosakäsikirjoituksia (romaani-, novelli- tai lyhytproosakäsikirjoituksia).

Opetus

Mestarikurssilla työskennellään neljän hengen pienryhmissä. Kullakin ryhmällä on oma kirjailijatutorinsa sekä kustannustoimittajansa.

Kirjailijatutoreina toimivat luovan kirjoittamisen opettajina pidetyt ja kirjailijoina ansioituneet Kari Levola, Harri István Mäki, Kirsi Alaniva ja Jussi Seppänen. Tutorit antavat palautetta sekä neuvovat ja kannustavat kirjoittajia kohti tavoitteitaan.

Kurssin avausluennon pitävät kirjailijat Petri Tamminen ja Antti Rönkä.

Kokeneet kustannustoimittajat Salla Pulli (Otava), Lotta Sonninen (Gummerus), Samuli Knuuti (Wsoy) ja Maarit Halmesarka (Otava) antavat perehtynyttä palautetta käsikirjoituksista. Lisäksi ohjelmaan sisältyy kaksi kustannustoimittajan luentoa, jotka tarjoavat neuvoja julkaisua tavoitteleville ja perehdyttävät kustannusprosessin vaiheisiin.

Ensimmäisellä vertaisryhmätapaamisella palautekeskusteluun virikkeitä tarjoavat sanataideohjaaja, kirjoittamisen tutkija Emilia Karjula ja mestarikurssin koordinaattori, sanataideopettaja Aleksi Yli-Jama.

Toisella vertaisryhmätapaamisella luennoi ja opastaa kirjailija Iida Rauma.

Missä ja koska?

Kurssitapaamiset (5 kertaa) järjestetään etäopetuksena Zoom-videokonferenssipalvelun välityksellä. Kurssi koostuu viidestä opetuspäivästä sisältäen kaksi kirjailijatutortapaamista, kaksi ohjattua vertaisryhmätapaamista sekä kustannustoimittajien päivän. Tapaamiset siis toteutetaan etäopetuksena mutta reaaliajassa. Kurssin sisältö on siis sama kuin aiempinakin vuosina. Erona on vain se, että tapaamiset järjestetään etäopetuksena. Näin kurssille voi helposti osallistua mistä päin maailmaa hyvänsä.

Keskeistä kurssityöskentelyssä on toki tapaamisten välissä tehtävä kirjoitustyö.

Kurssi alkaa 7.5.2022 ja päättyy 26.11.2022.

Kenelle?

Mestarikurssille haetaan proosakäsikirjoituksella (romaani-, novelli- tai lyhytproosakäsikirjoitus). Tärkeää on kirjoittajan oma motivaatio, halu saada tekstistään rakentavaa kritiikkiä. Hakijalta toivotaan vakaata aikomusta työstää täysmittainen käsikirjoitus valmiiksi. Kirjoittajan on oltava avoin uusille ja kriittisille näkökulmille sekä vaativille lukijoille.

Keskeistä on myös osallistujan motivaatio sitoutua oman pienryhmänsä työskentelyyn antamalla palautetta muiden käsikirjoituksista.

Mestarikurssi ei ole oikotie kustannussopimukseen, vaan upea mahdollisuus päästä työstämään käsikirjoitusta kohti maalia kaunokirjallisuuden ammattilaisten luotsaamana.

Kurssin kulku* 

Kurssi alkaa lauantaina 7. toukokuuta 2022 ensimmäisellä kirjailijatutortapaamisella.

Kullakin kirjailijatutorilla on ohjattavanaan oma neljän hengen pienryhmä. Palautekeskustelu ja kurssityöskentely tapahtuu pienryhmissä. Kirjailijatutorit antavat neuvoja, palautetta ja tukea pienryhmänsä jäsenille. Tapaaminen kestään reilut 5 tuntia. Tutoreilta saatu palaute perustuu kurssihakemusten mukana toimitettuihin käsikirjoituksiin, joihin tutorit ovat perehtyneet ja valmistelleet palautetta hyvissä ajoin ennen tapaamista.

Ensimmäisellä tapaamisella kuullaan myös kurssin avausluento.

Ensimmäisen kurssitapaamisen jälkeen kirjoittajat alkavat työstää käsikirjoituksiaan saamiensa neuvojen ja näkökulmien pohjalta.

Seuraavaksi kurssilaiset tapaavat vertaisryhmätapaamisen merkeissä, samoissa neljän hengen pienryhmissä lauantaina 18. kesäkuuta 2022, jolloin he saavat toisiltaan vertaistukea ja palautetta. Mukana keskustelua ohjaamassa ja työpajaa vetämässä ovat sanataideohjaajat FT Emilia Karjula ja FM Aleksi Yli-Jama. Tapaaminen kestään noin 5 tuntia.

Itsenäinen kirjoittaminen jatkuu.

Kirjoittamiselle pyhitetyn ajan jälkeen käsikirjoitukset palautetaan jälleen omien kirjailijatutorien luettaviksi. Palautetta ja ohjausta saadaan kurssin toisella kirjailijatutortapaamisella lauantaina 13. elokuuta 2022. Tapaaminen kestään noin 5 tuntia.

Kirjoittajat jatkavat kirjoittamista seuraavaan vertaisryhmätapaamiseen saakka, joka on lauantaina 8. lokakuuta 2022, jolloin kirjailija Iida Rauma on ohjaamassa kurssilaisten keskinäistä palautteenantoa ja vetämässä työpajaa. Tapaaminen kestään noin 5 tuntia.

Kurssin viimeinen tapaaminen on kustannustoimittajien tapaaminen lauantaina 26. marraskuuta 2022. Noin 7 tunnin pituisen päivän kuluessa kuullaan kaksi luentoa kustannustoiminnasta ja saadaan kustannustoimittajilta palautetta käsikirjoituksista. Kullakin pienryhmällä on oma kustannustoimittajansa. Pienryhmissä kustannustoimittajat antavat palautetta kirjoittajien käsikirjoituksista (n. 1 h/käsikirjoitus).

*Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Haku käynnissä nyt!

Kurssille haetaan lähettämällä käsikirjoitus tai sen osa viimeistään to 31.3.2022 mennessä osoitteeseen sanataidetta@gmail.com. Käsikirjoitus lähetetään Times New Roman -kirjasimella kirjoitettuna (fonttikoko 12) ja rivivälillä 1,5. Omien yhteystietojen (puhelinnumero, kotiosoite, sähköposti) lisäksi mukaan liitetään lyhyt motivaatiokirje (max. 1 liuska), jossa kirjoittaja kertoo itsestään, tavoitteistaan kurssin suhteen ja käsikirjoituksestaan. Valinnat suorittaa kurssin koordinaattori ja Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kannatusyhdistyksen työryhmä.

Huom! Hakemuksen yhteydessä lähettämäsi käsikirjoitusversio on sama versio, jonka kirjailijatutorisi lukee ensimmäistä kurssitapaamista varten, mikäli tulet valituksi kurssille. Lähetä siis hakemuksena käsikirjoitus, josta toivot palautetta kurssin ensimmäisellä tapaamisella.

Kurssin hinta on 1150 euroa/osallistuja.

Kurssimaksu 1150 € suoritetaan, kun hakija on hyväksytty kurssille ja kurssin toteutuminen on varmistunut (pienryhmiin on valikoitunut riittävä määrä kirjoittajia). Kurssille valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 11.4.2022 mennessä. Hyväksytyt kurssipaikat on vahvistettava vastaanotetuiksi 13.4.2022 klo 16.00 mennessä. Vahvistamatta jääneet paikat luovutetaan varasijoilla oleville hakijoille.

Lisätietoa saatavilla sähköpostitse.

Kirjoitusintoa toivoen,

Aleksi Yli-Jama
Mestarikurssin koordinaattori

sanataidetta@gmail.com (hakemukset)
aljyli@utu.fi (lisätietoa)