Kirjoittamisen taide ja taito – Näkökulmia kirjoittajaksi harjaantumiseen

Kirjoittamisen taide ja taito

Kirjoittamisen taide ja taito – näkökulmia kirjoittajaksi harjaantumiseen on Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineen ensimmäinen oma julkaisu, joka tuo oppiaineen omaleimaiset ja monipuoliset sisällöt laajemman lukija- ja kirjoittajakunnan ulottuville.

Kirjan kahdessatoista artikkelissa luovan kirjoittamisen eri puolia lähestytään sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Nimensä mukaisesti kirja painottaa kirjoittamista taitona, jota voi oppia ja harjoitella. Näin ollen se soveltuu oppikirjaksi luovan kirjoittamisen opetukseen tai itseopiskeluun. Samalla kirja ohjaa tarkastelemaan kirjoittamista taiteena, joka pyrkii merkityksellisiin kohtaamisiin lukijoiden, toisten kirjoittajien ja ympäröivän maailman kanssa.

Artikkelit pureutuvat kirjoittamisen taidon peruskäsitteisiin, kuten kertoja- ja rakenneratkaisuihin ja aineistojen käyttöön. Tekstin lisäksi huomiota kiinnitetään myös kirjoittajaan, jolloin esiin nousevat esimerkiksi palautteeseen, kirjoittajaidentiteettiin ja omaelämäkerrallisuuden eri puoliin liittyvät kysymykset. Uusista, vaihtoehtoisista näkökulmista kirjoittamiseen pohditaan esimerkiksi monitekijyyttä ja taiteellista tutkimusta. Myös kirjoittajan elämän ratkaisevat hetket – esikoisteoksen saattaminen kirjalliselle kentälle ja elämä sen jälkeen – saavat omat artikkelinsa.

Kaikilla kirjoittajilla on suhde luovan kirjoittamisen oppiaineeseen. Mukana on luovaa kirjoittamista opiskelleita ja opettaneita kirjailijoita, tutkijoita ja muita kirjoittamisen ammattilaisia.

Kirjoittajat ovat yleisen kirjallisuustieteen professori Liisa Steinby, kirjailija, tiedotusopin jatko-opiskelija Jenni Linturi, kirjailija Iida Rauma, runoilija, sanataideohjaaja Timo Harju, kirjallisuustieteen dosentti Päivi Kosonen, erityisopettaja Kalle Vainio, psykologian tohtori Taina Kuuskorpi, lyriikantutkimuksen opettaja Lena Gottelier, yhteiskuntatieteiden tohtori Katja Keisala, kirjailija Kari Levola, kirjailija, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo sekä kirjoittamisen jatko-opiskelija Emilia Karjula, joka myös päätoimittaa kirjan.

Kirjahanke on saanut tukea WSOY:n kirjallisuussäätiöltä.

KustantajaAtena
Julkaisu2014
Sivumäärä272
KategoriaKirjailijan työ
Kirjastoluokka86.07
ISBN9789523000636